… Vendeliers …

Wat is vendelen?

Het kunstig zwaaien van kleurrijke vlaggen aan stokken noemt men vendelen. Onderaan de stok is een ijzeren tegengewicht bevestigd zodat het evenwichtspunt van het geheel niet in de vlag komt te liggen en de vlag makkelijker kan rondgedraaid worden. De vendelier zal, met afwisselende grepen, verschillende figuren willekeurig op elkaar laten volgen of een volledige vendelreeks afwerken. Tijdens het vendelen mag de vlagstok niet op de grond terechtkomen. Een vendelier kan alleen of in groep vendelen.

Vendelen werd traditioneel door mannen uitgevoerd. Vandaag geldt deze regel niet meer, hoewel vrouwen vaker voor de wimpels kiezen in plaats van de reguliere (en zwaardere) vendelstokken.

Het vendelen is een vertoon van kracht, stoerheid, fierheid en behendigheid van de vendelier. Dit alles is een streling voor het oog en een stuk cultuur, een stukje Vlaamse geschiedenis.

Vendelen in Duffel

De kiem van het vendelen in de volkskunstgroep De Moeffeleer is terug te vinden in de lente van 1979. Tijdens de reis naar München werd aan Frank Borms gevraagd om als vendelier mee te gaan. Deze samenwerking is toen zo goed bevallen dat er na deze reis een aantal leden van de groep besloten om ook te beginnen vendelen. Gewapend met een (geïmproviseerde) vendelstok en een laken als vlag werden de eerste beginselen van het vendelen geleerd. Aanvankelijk werden enkel traditionele reeksen geleerd waaronder de Brechtse reeks. Snel werden deze aangevuld met eigen creaties zoals het ‘Klein Reeksje’, de Vendelgroet en de ‘3 Heerlijkheden van Duffel’. Al deze reeksen werden begeleid door trommel. Een 10-tal jaar later werden muziekreeksen als de ‘Begroeting’ (op muziek van de Klapschottisch) en de ‘Rozebeekse Reeks’ opgenomen in het programma.

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan werd door de vendeliers een nieuwe muziekreeks gemaakt, nl. de ‘Boere Rondau’. Dit is een snelle en technisch moeilijkere reeks waarbij de aandacht is uitgegaan naar het combineren van moeilijke bewegingen met mooie vluchtelementen.

De vendeliers krijgen hun eigen logo

Aanvankelijk werd er bij optredens gevendeld in de kledij van de dansgroep aangevuld met de vendelband. In 2002 kozen de vendeliers voor een eigen uniform, dat meer geschikt was om te vendelen en werd er door Karen Willems een logo ontworpen om op de kleding te plaatsen.