… Onze naam …

De volksdansgroep krijgt een naam

Bij de eerste officiële dansherhaling op 29 augustus 1972 was de groep een onderafdeling van de JADS (jeugdatelier Duffel), en bestond de volksdans gewoon naast afdelingen zoals onder meer scheikunde, biologie en modelbouw.


In de ledenbrief van het najaar 1972 werd opgeroepen om een geschikte naam te zoeken voor de dansgroep, liefst een typisch Duffelse naam. Er werden elf namen voorgesteld door de leden. Bij de stemming tijdens de dansherhaling van 5 mei 1973 kreeg ‘ Moeffeleer’ veruit de meeste stemmen. Andere voorgestelde namen waren bijvoorbeeld Kinnebaba, Wevers, Drossard en Kaloem. Zo kwam de dansgroep aan zijn naam ‘De Moeffeleer’. Later werd, door uitbreiding van het aantal activiteiten en afdelingen de naam aangepast tot: ‘Volkskunstgroep De Moeffeleer’.

Logo’s van De Moeffeleer

Het eerste logo van De Moeffeleer werd ontworpen door Karin Van Remoortele in de beginperiode van de dansgroep. Het zijn twee poppetjes in klederdracht in een bloemenkrans. Het meisje heeft een poppetje vast dat een priester (de Moeffeleer) moet voorstellen.

In 1990 werd n.a.v. de 10e jaargang van ’t Moeffeltje, het logo vereenvoudigd en werd de groep in het logo ook als volkskunstgroep aangeduid. Enkel de hoofdjes van de poppetjes werden behouden. Dit werd het logo voor de volkskunstgroep terwijl de verschillende afdelingen later elk hun eigen logo kozen.