… De Baent …

Een kasteel uit onze gemeente

Aan de Liersesteenweg bevindt zich het ‘Kasteel De Baent’, nu beter gekend als ‘Kasteel de Locht’, gebouwd in 1856 in eclectische stijl door baron Bernard de Fauconval. Vóór de Eerste Wereldoorlog was het jarenlang in gebruik als directeurswoning van de bijhorende fabriek, die omwille van bouwvalligheid werd afgebroken. De fabriek was achtereenvolgens een papierfabriek, een stokerij, een meststoffen-, kaarsen-, conservenfabriek, een oliepletterij en een margarinefabriek. Het domein met gebouwenbestand werd aangekocht door de gemeente Duffel.

Ook de ouderen krijgen een naam en logo

De eerste jaren na de start van de oudere dansgroep vonden de herhalingen plaats in een lokaal van het kasteel. Een naam met een verwijzing naar deze plaats lag voor de hand: De Baent.

De Baent heeft geen eigen T-shirt of kledij. Verschillende leden zijn ook actief in andere afdelingen daarom werden er voor het logo van De Baent twee dansende paren naast elkaar gezet.